Skip to main content

Lesreglement zomer 2024

Tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op deze overeenkomst.

 1. Een lesuur duurt 50 minuten.
 2. De cursus bestaat uit een cyclus van 18 weken les.
 3. De lessen worden gegeven in de padelhal van Lake Seven.
 4. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 5. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen (2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag) , de mei vakantie periode van maandag 29 april t/m zondag 5 mei (week 18) en de zomervakantie van maandag 15 juli t/m zondag 25 augustus (weken 29 t/m 34).
 6. Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt dan waarmee de cursus oorspronkelijk begonnen werd, wordt het totaal aantal lesuren evenredig aangepast.
 7. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 8. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 9. De directie van Padelxperience is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 10. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze: Door een betaalverzoek.
 11. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 12. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00 en te vermeerderen met BTW.
 13. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld
 14. Cursist gaat akkoord dat beeldmateriaal van de events/trainingen waarop de deelnemer te zien is, gebruikt wordt op de (social) media-kanalen van Padelxperience.
  Lesregelement zomer 2024